Home » Informacje ogólne o CCTV

Informacje ogólne o CCTV

Celem systemu telewizji dozorowej (ang. CCTV) jest umożliwienie zdalnej/lokalnej obserwacji oraz rejestracji zdarzeń mających miejsce na danym planie obserwacyjnym.

W skład najprostszego nawet układu muszą wchodzić trzy podstawowe elementy:
- układ przetwarzający informację świetlną na sygnał elektryczny
- układ zapewniający transmisję, przesył tego sygnału
- element przetwarzający impulsy elektryczne na obraz

Pierwsza grupa obejmuje kamery telewizyjne, wyposażone w układ optyczny (obiektyw) oraz wstępnej obróbki sygnału wizyjnego.
Następna to różnego rodzaju urządzenia zapewniające zarówno przesył informacji w formacie elektronicznym jak i jego odpowiednie sformatowanie. Do tej grupy zaliczamy dzielniki obrazu, multipleksery, urządzenia do transmisji radiowej lub poprzez sieci komputerowe itd.
Ostatni element służy do wizualizacji oraz rejestracji obrazów przechwyconych przez kamery. Możemy tu wyróżnić taki sprzęt jak monitory, wideodrukarki, rejestratory cyfrowe.

Każda z grup ma swoje istotne dla działania całego układu cechy, zapewniające funkcjonalność i przydatność systemu do pełnienia założonych zadań.
Z uwagi na „łańcuchowy” sposób tworzenia systemów obserwacyjnych (kamera-układ transmisji-wizualizacja) każdy z elementów bezpośrednio wpływa na ostateczny wynik. W związku z tym niezwykle istotnym staje się fakt zachowania podobnej klasy/jakości urządzeń użytych w układzie.

W poniższych rozdziałach znajdziecie Państwo podstawowe parametry techniczne oraz wiele dodatkowych informacji użytkowych, które pozwolą Państwu na prawidłowy dobór elementów profesjonalnego systemu telewizji dozorowej.

Wszelkie dodatkowe zapytania i wątpliwości dotyczące naszej oferty z zakresu CCTV prosimy kierować do naszych specjalistów na adres: MaciejG@tit-tp.pl

MaciejG

2 Responses to “Informacje ogólne o CCTV”