Archive for the komutacja pakietów Tag

serweryIP

o serwerach telekomunikacyjnych

Obecny etap w rozwoju telekomunikacji to centrale telefoniczne IP-PBX IP zwane serwerami IP -łączące wiek doświadczeń z wielofunkcyjnymi układami scalonymi VLSI i z krótkim czasem przełączenia zapewniające: – Bezpieczeństwo, – niezawodność, – integracja z sieciami VoIP i z urządzeniami IP , – współpraca z popularnymi aparatami telefonicznymi, – wykorzystanie isniejących jednoparowej sieci telefonicznej, – sprawiają że na razie popularność central
Read more…